▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

چه زود میگیرند

چه زود میگریند

چه غریبانه مورد خشم و نفرینند

آشیانه ی مرغ و شاهینند

میسوزند و نمیسوزانند

قافیه میسرایند

بعضی دل ها...

عجب ساده میگیرند


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

زود قضاوت نکن

آنکس که امروز دستش به پای توست...

در طی رسیدن به هدفش

پا روی سرت خواهد گذاشت

+ نگارنده مطلب: متین | |

همیشه گفته اند

نیمه ی پر لیوان را نگاه کنید...

بعضی ها هنوز در شرف تهیه ی لیوانند

+ نگارنده مطلب: متین | |

این سکوت را ساخته ام

تا تو بشکنی...

از در درآیی

ضربان ها بالا بگیرد

قلم از کف بیاندازم و

باقی بماند

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

دوست داشتن ساده نیست

آدم باید جسور باشد

دوست داشتن ساده نیست

اگر صبر و حوصله نباشد

 


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

تو بر بام جهان تکیه می زنی

من به تو...

تو حرف دلت را در گوش فرشته ها می زنی

من به تو...

و من با تو چه آسایش دل فریبی را

به رخ ماه می کشم

از خجالتش هر شب و هر شب آب می شود

آب می شود انگار، تو به او چشمک می زنی

من به تو...

+ نگارنده مطلب: متین | |

امان از لحظه هایی که در خلوت آدم را گیر می آوری

خرامان قدم به سمت من بر میداری

کنج دیوار

بی راه فرار

عقب کشیدن هم که بی فایده است

کار خودت را کردی...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

چگونه است که حضور یک انسان

دلی را میبرد...

با یک نگاه،

به یک لحظه فراموش می شود

هرچه بود و هست

آدمی چه قدر نشناس است...

 


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

هرچه ادعای آدمی بزرگتر

امتحان او ساده تر


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

هیچوقت نذار کسی را که دوسش داری بره

هیچوقت از دستش نده

اگه میدونی با یه بوسه بیشتر میمونه

دریغ نکن... اون فقط یه بوسه

بعضی ها را باید بیشتر واسشون وقت بذاری

هر کسی واسه موندن دلیل میخواد

این دلیل را بهش بده

به هر قیمتی که شده...

اما...

اما بعضی ها، با هیچکدوم از این ها

موندنی نیستن

دیگه نمیشه نگهشون داشت

هر کاری کنی میرن

.

.

.


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN