▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

معشوق که دوتا شد عاشق یا بدبخت میشه یا خیلی خوشبخت :))
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

ای کاش زندگی از اون جایی شروع نمیشد

که پشت گردنم نرمی دستایی را حس میکردم، که تا چند ثانیه ی دیگه

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

فایده ی دوست داشتن تو میدونی چی بود؟

.

.


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

حسرت زندگی دیگران یه چیزه

حسرت زندگی خودت

یه چیز بدتر...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

ترسی نداری آخرش قراره چی بشه

درو باز میکنی و شروع میکنی به حرف دلتو زدن

غافل از اینکه...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

میخواستم به این زندگی احساس خوبی داشته باشه

کمبودها و غصه هاشو از یاد ببره...

گاهی هر کاری از دستت بر میاد میکنی

ولی دستتو پس میزنه

...

نمیدونی اسمشو چی بذاری!

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

بر خلاف خیلی ها که دلشون از بیخ پوسیده

من دلم سر جاشه

احساسم سر جاشه

همه چیز...

جز تو

تویی که جات میون حلقه ی دست های من خلاصه میشه

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

فهمیده بود

به اسمش هم میومد...

همه چیز جالب و خواستنی

ولی

حیف شد که بعضی چیزها را دیگه

فهمیده بود

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

چطور دلت میاد بیای و ردی از خودت واسم نذاری

نه ایمیلی

نه لاینی

نه تلفنی

نه آدرسی

نه...

شاید تو نتونستی،

ولی من بتونم...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

هیچوقت حسش عوض نمیشه... هیچوقت کمرنگ نمیشه... هیچوقت نمیره

مثل تازگی یک نفس میمونه

همیشه

همه جا

باهاته


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |


Design By : MATIN