▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

مثلن برده بودمش کویر...

مدام جیغ میزد سرم... توی دلش چیزی بود که خیلی اذیتش میکرد... ولی مساله من نبودم

از نگاهش میشد فهمید

پای یه پسر دیگه در میونه که


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

خوبه آدم یکی را داشته باشه که بهش گله کنه

ولی خیلی خوب تر اینه که

یکیو داشته باشی که ازت گله کنه...

اگه کسی هست که تا اتفاقی میافته میاد پیشت شکایت میکنه و بهت غر میزنه

قدرشو بدون...

کم پیش میاد یکی تورو واسه بهترین و نزدیک ترینش انتخاب کنه

کم پیش میاد کسی باهات رو راست باشه

دوستی و رفاقت و رابطه و احساس یعنی این

هر وقت اینقدر باهات راحت شد

اونوقت خوشبختی

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

وقتی بخواد بشه

میشه

مهم نیس چقدر واسش زحمت کشیدی

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

I'm fine, and

.

.

.

.


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

آخرین باری که میدیدمش

یه بغضی کرده بود انگار همه ی تقصیرهای دنیا گردن منه...

توی تاریکی طولانی همچین شبی

فقط سکوت و چندتا مشت به سینه

نصیبم شد...

ولی من چیزی بهش دادم که

خیلی بیشتر از این ها می سوزوند

.

.


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

بعضیا هم ذاتن بندالن

با دوز و کلک و دروغ و ریا و این چیزا

میان مختو بزنن

و بعدشم خودشونو مظلوم و معصوم جلوه بدن...

که دلت بسوزه واسشون و بگی وای من در حقش بد کردم

.

.

فقط یه حرف باقی میمونه:


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

یادت هست میگفتم خدای من تویی؟

.

.


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

نمیدونم چی داره که اینقدر به سمتش کشیده میشم و نمیتونم مقاومت کنم

شاید به خاطر این باشه که اولین قرار عمرم توی مهمونی اتفاق افتاد

وسط اون بالا پایین پریدن ها و فلاشرها

دیدم چشمایی که نباید میدیدم

و بدتر از همه اینکه...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

خوش به حال آن کس که بدو گفتند اهل کجایی؟

گفت اهل دلم...

از پشت کوه چشمانی آمده ام

که بر سر خم ابروی وصال،

نور سعادت،

طلوعی طلایی دارد

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

تیک تاک

جوونی وایسا

برو بابا... خخخخ

من پا به فرارم

میتونی بیا

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |


Design By : MATIN