▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

روزگاری که گذشت

واقعیت ها، عظیم ترین باور هایت را در هم می شکند

احساست بچه می شود

و تنها یک چیز تاب مقاومت دارد

قلبت

قوی ترین نیروی خاص بشر

+ نگارنده مطلب: متین | |

این روزها قبل از شنیدن صدای پایت

حس می کنم...

قبل از اینکه زحمت در آوردن کلید را به خود ندهی، از خستگی

زنگ در نخورده... باز می کنم

خیره می شوی...

غافل گیرت آورده ام

روز اول که آمدی

درگیر این لبخند تازه به گونه رسیده ات شدم

مرا که شناخته ای؛

لجبازم و گستاخ

پس بزن

+ نگارنده مطلب: متین | |

یک ثانیه هم یک ثانیه است

اگر این دل دل باشد

برای داشتن و بودن

می تپد...

همین یک تپش هم یک تپیدن است

و زندگی یعنی همین،

یکی یکی ها

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

می دانی

یک روز،

یک جا،

آن چنان دلتنگ می شوی...

تا بفهمی

این دنیا خلقتش چنین است

هرکسی جای خودش را دارد...

اگر در دلت نشست

و رفت

جای خالی اش می شود

ابدی

+ نگارنده مطلب: متین | |

باز هم می گویم این جا عشق نیست

کار ما با هر پلیدی زشت نیست

سایه در نور از تو پیدا می شود

قصه ی وارون هفت و هشت نیست

تا نباشد این مصیبت در سرشت

سهم ما بیش از هرآنچه کشت نیست


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

نیستم اما دلم در یاد توست

...

با تو بودن آرزویم

لحظه لحظه خواب من

رویای توست...

بنده ی زندان تن،

قفل بدن،

نیستم

اما منم در دام توست

نیستم اما بدان در خاطرم،

 تا ابد،

تنهای تنها نام توست

+ نگارنده مطلب: متین | |

در پس تفکر جمعی،

حماقتی نهفته است که انتها ندارد...

+ نگارنده مطلب: متین | |

من از آسمان هم پرسیدم

خبری از تو نداشت

...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

ساعت عقربه ای...

بند انداخته است دور دلم

می چرخد و می چرخد...

هر لحظه دلم تنگ می شود

نفسم حبس می شود

و هر ثانیه حضورت برایم

حیاتیست

+ نگارنده مطلب: متین | |

مردها . . .

ساده هستند

مانند تمام قلعه های عظیم،

یک شبه تصرف می شوند...

اما

این دژ را نگه داشتن مشکل است

...

+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN